Vad är ett undertak / akustiktak?

Ett undertak (ibland även kallat plocktak eller akustiktak) är ett system av undertaksplattor som ofta monteras nedsänkt så att det finns ett mellanrum till bjälklaget eller innertaket som är ovanför. Undertak kan bestå av undertaksskivor som monteras i ett bärverkUndertaksskivorna består i sin tur av material som mineralull, metall, träull, trä, glas eller gips. Bärverket monteras ofta med hjälp av profiler och lister samt pendlar som skruvas fast i väggar respektive i ovanpåliggande bjälklag. I utrymmet mellan undertak och bjälklag finns ofta installationer för el och ventilation medan plattorna i undertaket kan ha för avsikt att tex dämpa buller.

Hur installerar man undertak/akustiktak?

Det finns olika typer av undertakslösningar och plattor som installeras på olika sätt. De vanligaste sätten är:

1. Synligt bärverk: Plattorna monteras i synligt bärverk med ett system som oftast består av vägglist, bärprofiler och tvärprofiler. För att installera undertaket börjar man med att fästa vägglisten mot den befintliga väggen. Därefter "pendlar" man ner bärprofilerna till önskad höjd och fäster eller klickar sedan i tvärprofilerna. När systemet är klart lägger man in undertaksplattor i det modulanpassade bärverket.2. Limmat undertak: Undertaksplattor limmas direkt mot det befintliga bjälklaget. Detta undertak är lämpligt för den som vill ha ljudabsorberande undertaksplattor med låg konstruktionshöjd. För att få undertaksplattor som uppfyller ljudabsorptionsklass A krävs en 40 mm skiva när man fäster undertaket direkt mot det befintliga bjälklaget.3. Frihängande ljudabsorbenter såsom Ecophon Solo: Denna typ av designade ljudabsorbenter installeras genom att man skruvar in absorbentankare eller spiralskruvar direkt i ljudabsorbenten. Sedan använder man en wire och wirelås för att justera höjden på ljudabsorbenten. Produkter som denna kan installeras direkt från det befintliga taket eller hängas upp via ett befintligt undertak.

Har undertak olika kantutförande?

Vad som menas med kantutförande på undertaksplattor är hur kanterna på plattorna ser ut och påverkar hur de kan monteras och utseendet på undertaket. Det finns olika typer av kantutföranden som kan skapa olika effekter på undertaket. Till exempel kan en rak kant utförande användas för att montera plattorna i ett synligt bärverk som skapar ett rutnät på undertaket.

Vad finns det för olika kantutföranden?

Kant A - Undertaksplattor med kant A är den vanligaste typen av undertak på marknaden. Dessa består av en rakskuren undertaksplatta som monteras på ett synligt bärverk.

Kant B - Dessa undertaksplattor har en lätt fasad kant och är målade på kanten. De fästs direkt på den befintliga bjälklaget. Om det är en mineralullsskiva (t.ex. glasull eller stenull) limmas kant B-undertaksplattorna, men om skivorna istället är av gips eller träull skruvas undertaket fast. Detta är det perfekta valet för dig som vill att ditt tak ska ta upp så lite utrymme som möjligt.

Kant C - Dessa undertaksplattor påminner till stor del om kant B, men har ett fräst spår runt hela akustikskivan för att jämna ut undertaket om det befintliga bjälklaget är ojämnt.

Kant D / Ds / X / D2 - Detta kantutförande har en dold konstruktion. Undertaksplattorna ser lite olika ut beroende på tillverkaren (t.ex. Ecophon, Rockfon, Paroc), men principen är densamma. Undertaksplattorna döljer bärverket, men skivorna kan fortfarande demonteras för att du lätt ska kunna nå installationer ovanför ditt undertak.

Kant Dg / M - Dessa undertaksplattor ger en flytande effekt med en delvis dold konstruktion. Det finns en glipa mellan undertaksplattorna för att visa en del av bärverket, men om du väljer en mörk färg på bärverket är det svårt att se konstruktionen och det ser ut som om undertaksplattorna svävar.

Kant E - Dessa undertaksplattor liknar kant A, men har en nedsänkt kant som ger skuggeffekter till ditt undertak. Fördelen med denna typ av undertaksplattor är att de ger en mer designad look, samtidigt som det är lätt att flytta dem för att nå installationer ovanför ditt undertak.

Övriga kanter - Det finns idag många fler typer av kantutföranden på marknaden för undertak. De nämnda typerna ovan är de vanligaste, men nya undertak kommer ständigt. Vi håller oss alltid uppdaterade och hjälper gärna till att svara på frågor om andra alternativ.

Vad menas med ljudabsorbenter?

En ljudabsorbents främsta funktion är att minska ljudnivån i en lokal. En viktig skillnad mellan ljudabsorbenter och ljudisolerande produkter är att ljudabsorbenter inte behöver blockera ljudet från att passera genom produkten. På arbetsplatser som kontor, verkstäder och förskolor är det vanligt att installera undertaksplattor eftersom de är den mest effektiva platsen att placera en tillräcklig mängd ljudabsorbenter för att skapa en trivsam ljudmiljö.

Vad finns det för olika material i undertaksskivor?

Glasull - Exempelvis Ecophon använder glasull i sina ljudabsorbenter och undertak. Idag använder Ecophon över 70% återvunnet glas, vilket återfinns i alla deras undertaksskivor. En fördel med glasull är att det är lätt att hantera och mycket lättare än många andra material i undertak, vilket minskar vikten på paketen och gör transporterna mer miljövänliga.

Stenull - Exempelvis Rockfon och Parafon använder stenull i sina undertaksskivor och väggabsorbenter. Parafon Step, en designad ljudabsorbent, innehåller till exempel stenull. Den största fördelen med ett undertak i stenull är dess brandklassning - en undertaksskiva i stenull är obrännbar.

Gips - Exempelvis Gyptone och Knauf Danoline är två producenter av undertak som använder gips. Även om gips är ett mer svårt hanterligt material i form av vikt finns det andra fördelar med gips som undertak. Det är till exempel enklare att skapa olika mönster i undertaksskivorna, och det finns idag gipsbaserade undertak med runda och fyrkantiga hål.

PET - Exempelvis Akustikmiljös EcoSund är tillverkat av 50% återvunnen PET. Fördelen med denna typ av undertak är att det är helt fri från lim och bindemedel. Materialet i undertaket är också mycket lätt.

Träull - Baux, Troldtekt och Träullit är tre leverantörer av undertak och väggabsorbenter i träull. Träull är ett hållbart, värmeisolerande byggmaterial som är helt fritt från kemikalier och giftiga ämnen. Det naturliga utseendet har gjort produkten mycket populär på senare tid, där Baux har presenterat flera nya designlösningar för undertak och väggabsorbenter av träull. 

Vad kostar det med undertak / innertak?

Priserna för undertak varierar betydligt beroende på olika produkter. Det finns en mängd olika kanter och materialalternativ tillgängliga för undertak, inklusive glasull, stenull och träull. Standardskivor med god ljudabsorption kan kosta under 200 kr/kvm, medan unikt designade undertak kan kosta tusentals kronor per kvadratmeter.

Undrar du något? - kontakta oss