Vad är ett undertak / akustiktak?

Ett undertak (ibland även kallat plocktak eller akustiktak) är ett system av undertaksplattor som ofta monteras nedsänkt så att det finns ett mellanrum till bjälklaget eller innertaket som är ovanför. Undertak kan bestå av undertaksskivor som monteras i ett bärverkUndertaksskivorna består i sin tur av material som mineralull, metall, träull, trä, glas eller gips. Bärverket monteras ofta med hjälp av profiler och lister samt pendlar som skruvas fast i väggar respektive i ovanpåliggande bjälklag. I utrymmet mellan undertak och bjälklag finns ofta installationer för el och ventilation medan plattorna i undertaket kan ha för avsikt att tex dämpa buller.

Hur installerar man undertak/akustiktak?

Det finns olika typer av undertakslösningar och plattor som installeras på olika sätt. De vanligaste sätten är:

1. Synligt bärverk: Plattorna monteras i synligt bärverk med ett system som oftast består av vägglist, bärprofiler och tvärprofiler. För att installera undertaket börjar man med att fästa vägglisten mot den befintliga väggen. Därefter "pendlar" man ner bärprofilerna till önskad höjd och fäster eller klickar sedan i tvärprofilerna. När systemet är klart lägger man in undertaksplattor i det modulanpassade bärverket.2. Limmat undertak: Undertaksplattor limmas direkt mot det befintliga bjälklaget. Detta undertak är lämpligt för den som vill ha ljudabsorberande undertaksplattor med låg konstruktionshöjd. För att få undertaksplattor som uppfyller ljudabsorptionsklass A krävs en 40 mm skiva när man fäster undertaket direkt mot det befintliga bjälklaget.3. Frihängande ljudabsorbenter såsom Ecophon Solo: Denna typ av designade ljudabsorbenter installeras genom att man skruvar in absorbentankare eller spiralskruvar direkt i ljudabsorbenten. Sedan använder man en wire och wirelås för att justera höjden på ljudabsorbenten. Produkter som denna kan installeras direkt från det befintliga taket eller hängas upp via ett befintligt undertak.

Har undertak olika kantutförande?

Vad som menas med kantutförande på undertaksplattor är hur kanterna på plattorna ser ut och påverkar hur de kan monteras och utseendet på undertaket. Det finns olika typer av kantutföranden som kan skapa olika effekter på undertaket. Till exempel kan en rak kant utförande användas för att montera plattorna i ett synligt bärverk som skapar ett rutnät på undertaket.

Vad finns det för olika kantutföranden?

Kant A - Undertaksplattor med kant A är den vanligaste typen av undertak på marknaden. Dessa består av en rakskuren undertaksplatta som monteras på ett synligt bärverk.

Kant B - Dessa undertaksplattor har en lätt fasad kant och är målade på kanten. De fästs direkt på den befintliga bjälklaget. Om det är en mineralullsskiva (t.ex. glasull eller stenull) limmas kant B-undertaksplattorna, men om skivorna istället är av gips eller träull skruvas undertaket fast. Detta är det perfekta valet för dig som vill att ditt tak ska ta upp så lite utrymme som möjligt.

Kant C - Dessa undertaksplattor påminner till stor del om kant B, men har ett fräst spår runt hela akustikskivan för att jämna ut undertaket om det befintliga bjälklaget är ojämnt.

Kant D / Ds / X / D2 - Detta kantutförande har en dold konstruktion. Undertaksplattorna ser lite olika ut beroende på tillverkaren (t.ex. Ecophon, Rockfon, Paroc), men principen är densamma. Undertaksplattorna döljer bärverket, men skivorna kan fortfarande demonteras för att du lätt ska kunna nå installationer ovanför ditt undertak.

Kant Dg / M - Dessa undertaksplattor ger en flytande effekt med en delvis dold konstruktion. Det finns en glipa mellan undertaksplattorna för att visa en del av bärverket, men om du väljer en mörk färg på bärverket är det svårt att se konstruktionen och det ser ut som om undertaksplattorna svävar.

Kant E - Dessa undertaksplattor liknar kant A, men har en nedsänkt kant som ger skuggeffekter till ditt undertak. Fördelen med denna typ av undertaksplattor är att de ger en mer designad look, samtidigt som det är lätt att flytta dem för att nå installationer ovanför ditt undertak.

Övriga kanter - Det finns idag många fler typer av kantutföranden på marknaden för undertak. De nämnda typerna ovan är de vanligaste, men nya undertak kommer ständigt. Vi håller oss alltid uppdaterade och hjälper gärna till att svara på frågor om andra alternativ.

Vad menas med ljudabsorbenter?

En ljudabsorbents främsta funktion är att minska ljudnivån i en lokal. En viktig skillnad mellan ljudabsorbenter och ljudisolerande produkter är att ljudabsorbenter inte behöver blockera ljudet från att passera genom produkten. På arbetsplatser som kontor, verkstäder och förskolor är det vanligt att installera undertaksplattor eftersom de är den mest effektiva platsen att placera en tillräcklig mängd ljudabsorbenter för att skapa en trivsam ljudmiljö.

"I den moderna världen där vi ständigt omges av ljud, blir ljuddämpning allt viktigare för att upprätthålla vår hälsa och trivsel." - Dr. Bridget Shield, akustikforskare.

Vad finns det för olika material i undertaksskivor?

Glasull - Exempelvis Ecophon använder glasull i sina ljudabsorbenter och undertak. Idag använder Ecophon över 70% återvunnet glas, vilket återfinns i alla deras undertaksskivor. En fördel med glasull är att det är lätt att hantera och mycket lättare än många andra material i undertak, vilket minskar vikten på paketen och gör transporterna mer miljövänliga.

Stenull - Exempelvis Rockfon och Parafon använder stenull i sina undertaksskivor och väggabsorbenter. Parafon Step, en designad ljudabsorbent, innehåller till exempel stenull. Den största fördelen med ett undertak i stenull är dess brandklassning - en undertaksskiva i stenull är obrännbar.

Gips - Exempelvis Gyptone och Knauf Danoline är två producenter av undertak som använder gips. Även om gips är ett mer svårt hanterligt material i form av vikt finns det andra fördelar med gips som undertak. Det är till exempel enklare att skapa olika mönster i undertaksskivorna, och det finns idag gipsbaserade undertak med runda och fyrkantiga hål.

PET - Exempelvis Akustikmiljös EcoSund är tillverkat av 50% återvunnen PET. Fördelen med denna typ av undertak är att det är helt fri från lim och bindemedel. Materialet i undertaket är också mycket lätt.

Träull - Baux, Troldtekt och Träullit är tre leverantörer av undertak och väggabsorbenter i träull. Träull är ett hållbart, värmeisolerande byggmaterial som är helt fritt från kemikalier och giftiga ämnen. Det naturliga utseendet har gjort produkten mycket populär på senare tid, där Baux har presenterat flera nya designlösningar för undertak och väggabsorbenter av träull. 

Vad kostar det med undertak / innertak?

Priserna för undertak varierar betydligt beroende på olika produkter. Det finns en mängd olika kanter och materialalternativ tillgängliga för undertak, inklusive glasull, stenull och träull. Standardskivor med god ljudabsorption kan kosta under 200 kr/kvm, medan unikt designade undertak kan kosta tusentals kronor per kvadratmeter.

Vi behöver hjälp med ljudmätning / bullermätning - hur går man tillväga?

Vi samarbetar med Delta Akustik som är proffs på ljud- och bullermätningar. Kontakta oss för offert

Forskning & Utveckling - vad säger experterna?

Aktivitetsbaserade kontor blir allt vanligare. Men den som tror att den kan vänja sig vid att höra kollegornas snack tror fel.
– Plötsliga ljud stör vår uppmärksamhet och prestationen ökar i lugna zoner och enskilda rum, säger Helena Jahncke, som studerat prestation utifrån kontorstyp.
Nu visar forskning hur mycket sämre du arbetar på ett stimmigt kontor.

ScienceDirect

Kontakta oss

Fler vanliga frågor

Hur skapa en tystare och mer produktiv arbetsmiljö: Tips för bättre akustik på kontor

Att ha en tyst och produktiv arbetsmiljö är avgörande för
att öka koncentrationen och trivseln på kontoret. En av de mest effektiva
sätten att uppnå detta är genom att förbättra akustiken i arbetslokalen. Genom
att använda akustikplattor, undertak, väggabsorbenter och skärmväggar kan du
skapa en betydligt tystare och mer trivsam arbetsplats. Här är några praktiska
tips för att dämpa buller och förbättra akustiken på ditt kontor.

1. Installera Akustikplattor på Taket och Väggarna

Akustikplattor är ett utmärkt sätt att minska
ljudreflektioner och dämpa ljudnivån på kontoret. Genom att installera
akustikplattor på taket och väggarna kan du absorbera ljud och förhindra att
det studsar runt i rummet. Detta leder till en lugnare och mer behaglig
arbetsmiljö.

2. Använd Undertak med Ljudabsorberande Egenskaper

Ett ljudabsorberande undertak kan vara en effektiv lösning
för att minska ljudnivån på kontoret. Undertak med akustiska egenskaper kan
hjälpa till att absorbera ljud och förhindra att ljudet sprider sig till andra
delar av kontoret. Detta skapar en mer avskild och tyst arbetsplats.

3. Placera Väggabsorbenter Strategiskt

För att ytterligare förbättra akustiken på kontoret kan du
placera väggabsorbenter på strategiska platser. Dessa kan vara särskilt
användbara i mötesrum, korridorer eller andra områden där ljudnivån är hög.
Väggabsorbenter hjälper till att minska efterklangen och skapar en mer tyst och
behaglig miljö.

4. Använd Skärmväggar för Avskildhet och Bullerdämpning

Skärmväggar är inte bara bra för att skapa avskildhet på
kontoret, utan de kan också fungera som bullerdämpare. Genom att placera
skärmväggar mellan arbetsstationer eller i öppna kontorslandskap kan du minska
ljudnivån och skapa en mer koncentrerad arbetsmiljö.

5. Utvärdera och Justera Ljudnivån Kontinuerligt

Slutligen är det viktigt att kontinuerligt utvärdera
ljudnivån på kontoret och vid behov justera dina akustikåtgärder. Använd
ljudmätare för att mäta ljudnivån och var lyhörd för feedback från dina
medarbetare. Genom att vara uppmärksam på akustiken kan du skapa en
kontorsmiljö där alla trivs och kan arbeta mer effektivt.

Att förbättra akustiken på kontoret är inte bara bra för
medarbetarnas välmående utan kan också öka produktiviteten och minska stressen.
Genom att använda akustikplattor, undertak, väggabsorbenter och skärmväggar kan
du skapa en tystare och mer produktiv arbetsmiljö som gynnar alla på kontoret.

Skillnaden mellan Akustikputs och Undertak: Vilket val passar bäst för din lokal?

När det gäller att förbättra akustiken i en byggnad eller
lokal finns det flera alternativ att överväga. Två vanliga lösningar är
akustikputs och undertak. Båda dessa metoder har sina fördelar och används ofta
för att minska ljudnivån och förbättra akustiken, men de skiljer sig åt på
flera sätt. Här är en jämförelse mellan akustikputs och undertak för att hjälpa
dig att avgöra vilket alternativ som bäst passar dina behov.

Akustikputs:

Estetiskt
Flexibelt:
Akustikputs är känd för sin estetiska flexibilitet. Den kan
appliceras direkt på befintliga väggar och tak, vilket gör det möjligt att
behålla den ursprungliga designen och utseendet på rummet. Det finns olika
färger och texturer att välja mellan för att matcha inredningen.

Ljudabsorberande
Egenskaper:
Akustikputs har goda ljudabsorberande egenskaper och
hjälper till att minska ljudreflektioner i rummet. Det gör att ljudet
absorberas istället för att studsas runt, vilket resulterar i en tystare
och mer behaglig miljö.

Flexibel
Installation:
Installationen av akustikputs är relativt enkel och
flexibel. Det kan appliceras på olika ytor, inklusive ojämna och vinklade
ytor, vilket gör det användbart i olika typer av byggnader.

Undertak:

Minskad
Efterklang:
Undertak, eller ljudabsorberande takpaneler, används
främst för att minska efterklangen i rummet. De placeras vanligtvis under
befintliga tak och fungerar som ett ljudabsorberande skikt.

Enkel
Åtkomst till Installationer:
En av fördelarna med undertak är att de
ger enkel åtkomst till rör, kablar och andra installationer som kan vara
gömda ovanför taket. Detta gör underhåll och reparationer enklare.

Möjlighet
att Integrera Belysning och Ventilation:
Undertak ger också möjlighet
att integrera belysning och ventilationssystem på ett diskret sätt, vilket
kan vara en fördel i kommersiella och offentliga byggnader.

Skillnader och Slutsatser:

Valet mellan akustikputs och undertak beror på specifika
behov och designpreferenser. Akustikputs är idealiskt om du vill behålla den
befintliga estetiken i ett rum och om ljudabsorption är det primära målet. Å
andra sidan är undertak ett bra val om du behöver minska efterklangen i rummet
och samtidigt få tillgång till takinstallationer.

Det är viktigt att överväga budget, utseende, ljudabsorption
och tekniska krav innan du väljer den mest lämpliga lösningen för din byggnad
eller lokal. Oavsett vilket alternativ du väljer är syftet att skapa en tystare
och mer bekväm miljö för de som använder lokalen.

Vad är sträckmetall och hur kan det användas i undertak?

Sträckmetall är ett material som används i olika
byggnadstillämpningar, inklusive undertak, för dess unika egenskaper och
estetiska fördelar. Det är tillverkat genom att perforera eller skära små hål i
en plåt eller metallskiva för att skapa ett mönster av öppna och stängda
områden. Här är några viktiga aspekter att förstå om sträckmetall:

1. Material: Sträckmetall tillverkas vanligtvis av
metall, som stål, aluminium eller rostfritt stål. Det kan också göras av andra
material, inklusive plast eller andra icke-metalliska material, beroende på
användningen.

2. Perforerat Mönster: Det karakteristiska draget med
sträckmetall är dess perforerade mönster av små hål. Dessa hål kan variera i
storlek, form och fördelning, beroende på det önskade utseendet och de tekniska
kraven.

3. Användningar: Sträckmetall används i en mängd
olika applikationer, inklusive som undertakspaneler, fasadbeklädnad,
galleriräcken, solskydd, och mycket mer. Dess unika mönster och egenskaper gör
det mångsidigt för både funktionella och dekorativa ändamål.

4. Ljusgenomsläpp: Sträckmetall har fördelen att
släppa igenom ljus och luft samtidigt som det ger en visuell barriär. Detta gör
det populärt i utrymmen där naturligt ljus och ventilation är viktigt, som i
kontorsbyggnader och andra kommersiella miljöer.

5. Estetik: Sträckmetall kan ge en modern och
arkitektoniskt intressant estetik till olika typer av byggnader och interiörer.
Dess mönster kan variera från enkla geometriska former till mer komplexa
konstnärliga mönster, vilket ger en anpassningsbar designmöjlighet.

6. Ljudabsorption: I vissa fall kan streckmetall även
användas för att förbättra ljudabsorptionen i ett utrymme, särskilt när det
kombineras med isolerande material bakom panelerna. Detta gör det användbart i
rum där akustik är viktigt, som i teatrar eller konferensrum.

Sammanfattningsvis är sträckmetall ett mångsidigt material
som kombinerar både funktionella och estetiska fördelar. Det används ofta i
undertakssystem för att skapa en visuellt intressant och ljusvänlig miljö
samtidigt som det möjliggör tillgång till installationer ovanför taket. Dess
användning kan anpassas efter olika byggnadsbehov och designpreferenser.

Hur man bäst ljudisolerar offentliga byggnader, kontor och restauranger

Bättre Ljudisolering i Offentliga Byggnader, Kontor och
Restauranger: Tips och Tekniker

Ljudisolering är en avgörande faktor när det handlar om
skapandet av en trivsam och produktiv miljö i offentliga byggnader, kontor och
restauranger. Att hantera buller och ljudutbredning kan inte bara förbättra
gästernas och personalens upplevelse utan även öka koncentrationen och
effektiviteten. Här är några värdefulla tips och tekniker för att uppnå bästa
möjliga ljudisolering i dessa miljöer.

1. Förstå Byggnadens Unika Behov:

Ingen byggnad är densamma, och därför är det viktigt att
förstå dess specifika behov när det gäller ljudisolering. Det kan inkludera
faktorer som byggnadens ålder, struktur, användningsområde och omgivande
ljudkällor. En grundlig inspektion och bedömning är det första steget mot en
effektiv ljudisolering.

2. Använd Ljudabsorberande Material:

Ljudabsorberande material, såsom akustikplattor, takpaneler
och väggabsorbenter, är oumbärliga för att minska ljudreflektioner och
absorbera överskottsljud. Genom att placera dessa material strategiskt kan du
minska efterklangen och skapa en tystare miljö.

3. Tätningar och Isolering:

En annan viktig aspekt av ljudisolering är att säkerställa
att byggnaden är tätad och isolerad korrekt. Detta innebär att täta springor
och glipor där ljud kan tränga in eller ut. Dessutom kan installationen av
ljudisolering i väggar och tak minska ljudgenomträngning mellan olika områden.

4. Användning av Skärmväggar:

Restauranger och kontor kan dra nytta av användningen av
skärmväggar för att skapa mer avskilda och tysta områden. Dessa skärmväggar
fungerar som fysiska barriärer som blockerar ljud och ger en ökad känsla av
privatliv och koncentration.

5. Innovativ Teknik:

I dagens digitala era finns det även innovativa ljudtekniker
som aktiv bullerdämpning. Denna teknik använder mikrofoner och högtalare för
att mäta och motverka omgivande ljud i realtid, vilket ger en effektiv
ljudisolering.

6. Professionell Expertis:

Att anlita professionella ljudingenjörer eller akustiska
experter kan vara avgörande för att uppnå bästa möjliga resultat. Denna
expertis kan hjälpa till att identifiera problemområden och implementera
effektiva lösningar.

7. Uppföljning och Underhåll:

Efter att ljudisoleringen har implementerats är det viktigt
att regelbundet följa upp och underhålla systemet. Detta inkluderar
inspektioner, justeringar och reparationer vid behov för att säkerställa att
ljudisoleringen förblir effektiv över tid.

Att investera i ljudisolering är en klok strategi för att
skapa en mer trivsam och produktiv miljö i offentliga byggnader, kontor och
restauranger. Genom att använda de rätta teknikerna och materialen kan du
minska ljudstörningar och skapa en plats där gäster, anställda och besökare kan
njuta av en mer avkopplande och produktiv upplevelse.

Om du letar efter professionell hjälp med ljudisolering i
din byggnad, kontakta oss för att diskutera dina behov och mål. Vi är experter
inom ljudisolering och kan skräddarsy en lösning som passar just din miljö.

Ribbväggar eller Ribbpaneler: Ett Innovativt Val för Modern Inredning

Ribbväggar, även kända som ribbpaneler eller ribbgarderober,
är en innovativ interiördesignlösning som har blivit alltmer populär i både
kommersiella och bostadsfastigheter. Dessa eleganta och funktionella element
erbjuder en rad fördelar och möjligheter när det gäller att skapa en unik och
modern atmosfär. Låt oss utforska vad ribbväggar är och hur de kan förbättra
din inredning.

Vad är Ribbväggar?

Ribbväggar är väggpaneler eller garderober som har en
framträdande vertikal struktur bestående av ribbor eller lister. Dessa ribbor
är oftast tillverkade av trä eller metall och placeras med jämna mellanrum på
ytan. Detta skapar ett distinkt mönster och ger dimension till väggen eller
garderoben. Ribbpaneler kan anpassas till olika storlekar, former och material
för att passa in i olika inredningsstilar.

Fördelar med Ribbväggar:

Estetisk
Mångsidighet:
En av de mest uppenbara fördelarna med ribbväggar är
deras estetiska mångsidighet. Dessa paneler kan skräddarsys för att passa
nästan vilken inredningsstil som helst, från modern minimalism till rustik
charm. De ger en känsla av rörelse och djup till rummet.

Ljudabsorption:
Beroende på materialet som används kan ribbväggar även fungera som
ljudabsorberande element. De kan hjälpa till att minska efterklangen i ett
rum och skapa en mer behaglig akustik.

Funktionell
Förvaring:
När ribbväggar används i garderober eller
förvaringsutrymmen kan de vara mycket funktionella. De kan rymma kläder,
hyllor, och andra föremål samtidigt som de ger en stilfull lösning för
förvaring.

Textur
och Karaktär:
Ribbväggar ger textur och karaktär till en plats. De kan
vara en konversationsskapare och göra intryck med sin visuella appell.

Användningsområden för Ribbväggar:

Residens:
Ribbväggar är en populär designkomponent i moderna hem. De kan användas i
vardagsrum, sovrum eller andra utrymmen för att skapa en unik och
attraktiv atmosfär.

Kommersiella
utrymmen:
Restauranger, hotell, och kontorsbyggnader använder ofta
ribbväggar för att ge en känsla av raffinerad elegans och samtidigt
förbättra ljudmiljön.

Butiker
och affärsmiljöer:
Ribbpaneler används också i butiker och
affärsmiljöer för att skapa lockande och funktionella skyltningar och
väggar.

Offentliga
utrymmen:
Många offentliga byggnader och institutioner använder
ribbväggar för att ge en distinkt identitet och öka visuell tilltalande.

Sammanfattning:

Ribbväggar eller ribbpaneler är en spännande designlösning
som ger estetisk mångsidighet, ljudabsorption, och funktionell mångsidighet.
Oavsett om du vill förbättra din heminredning eller skapa en minnesvärd
atmosfär i ett kommersiellt utrymme, är ribbväggar ett övervägande värt att ta
med i ditt designkoncept. Med sina anpassningsbara möjligheter kan de ge en
unik och modern touch till alla inredningsprojekt.

Om du överväger att integrera ribbväggar i din inredning,
kontakta oss för att diskutera dina behov och få professionell rådgivning om
design och installation. Vi är här för att hjälpa dig att skapa det idealiska
utseendet och känslan du önskar i ditt utrymme.

Ska man prioritera att sätta ljuddämpare i tak eller på vägg?

Det beror lite på vad man vill uppnå, men oftast börjar man med taket. Så här säger experterna:

Taket är en väldigt viktig yta
eftersom det ofta utgör det kortaste måttet eller avståndet i rummet. Det
innebär att ljudet från ljudkällan ska färdas kortast möjliga väg för att
träffa taket. Därefter kan man titta på ljudabsorberande material på väggarna.”

Timmy Kristofferson, akustikexpert

Tyréns Sverige AB.

Vilka leverantörer har ni?

Vi samarbetar med de bästa varumärkerna inom akustik. Inom undertak/akustikplattor så samarbetar vi bla med Ecophon, Rockfon, Akustikmiljö, AMF, Gyproc och Abstracta. Inom Väggabsorbenter arbetar vi bland annat med Ecophon, Baux, Zilence, Abstracta, Zilenzio och Gustafs. Inom skärmväggar och bordsskärmar så samarbetar vi bland annat med Zilenzio, Abstracta och Akustikmiljö.

Varför välja våra Akustikplattor?

Förbättra Akustiken med Våra Effektiva Takakustikplattor

Erfarenheten av ett rum kan förvandlas genom att investera i högkvalitativa akustikplattor för taket. Oavsett om det är i ett kontor, ett hem eller en kommersiell miljö, spelar ljudmiljön en avgörande roll för trivsel och produktivitet. Våra takakustikplattor är den perfekta lösningen för att skapa en behaglig och tyst atmosfär.

Varför Välja Våra Akustikplattor?

  1. Ljudabsorption: Våra akustikplattor är designade för att effektivt absorbera ljud, vilket minskar eko och dämpar oönskade ljudnivåer. Det skapar en lugnare och mer koncentrerad arbets- eller vilotmiljö.
  2. Estetisk Tilltalande Design: Våra takakustikplattor finns i olika stilar och färger för att passa alla typer av inredningar. Du kan anpassa din ljudmiljö utan att kompromissa med estetiken.
  3. Hållbarhet: Tillverkade av högkvalitativa och hållbara material, våra akustikplattor är konstruerade för att hålla över tid. Det är en investering i både ljudkvalitet och långsiktig användning.
  4. Enkel Installation: Våra akustikplattor är enkla att installera, vilket gör dem till ett praktiskt val för både hemmabruk och professionella miljöer. Du kan snabbt och smidigt förbättra ljudmiljön utan komplicerade installationer.

Användningsområden:

  1. Kontorsmiljöer: Skapa en lugnare och mer produktiv arbetsplats genom att installera akustikplattor i taket.
  2. Hemmabio: Förbättra ljudkvaliteten i din hemmabio och skapa en bättre filmupplevelse.
  3. Restauranger och Kaféer: Skapa en trivsam atmosfär för dina gäster genom att minska ljudnivåerna och förhindra överdriven eko.
  4. Klassrum: Förbättra inlärningsmiljön genom att minska störande ljud och främja koncentrationen.

Slutsats:

Investera i våra högpresterande takakustikplattor för att skapa en behaglig ljudmiljö i vilket rum som helst. Med en kombination av effektiv ljudabsorption och stilren design är våra akustikplattor det perfekta valet för att förbättra både ljudkvalitet och estetik. Gör din plats mer bekväm och trivsam med våra takakustiklösningar. Kontakta oss idag för att utforska vårt sortiment och hitta den perfekta lösningen för dina behov.

Undrar du något? - kontakta oss